Paweł Łukaszewicz

Przetwarzanie obrazu – processing

Filtr przekształcający zdjęcia w grafikę wektorową. [Java, Processing]

 Check other cdprojekt cv, hobby projects